صدمه كرونا بر فضای كار و اشتغال نصف جهان

صدمه كرونا بر فضای كار و اشتغال نصف جهان

به گزارش كونفه نگاهی به آمار اشتغال و نرخ بیكاری اصفهان در فصل تابستان سال جاری نشان داده است كه انتشار كرونا و اوج گیری آن بر این شاخص ها بخصوص سهم شغل های خدماتی تأثیر مهمی داشته است.


به گزارش کونفه به نقل از ایرنا، کرونا از اسفند سال قبل در کشورمان شیوع یافت و همه گیری آن با فراز و نشیب هایی همراه بود اما از تابستان سال جاری روند مبتلا شدن به این بیماری افزایشی شد و این مسئله بر ارکان مختلف همچون شاخصهای اقتصادی تأثیر گذاشته است.
در جدید ترین آماری که از نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و سهم مشاغل استان اصفهان توسط مرکز آمار ایران انتشار یافت، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۱۱.۶ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش دارد؛ نرخ بیکاری نسبت "تعداد افراد بیکار در یک رده سنی مشخص" به " کل افراد آماده به کار در آن رده سنی " است.
بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در میان مردان استان اصفهان در تابستان سال جاری به ۱۰.۴ درصد و در میان زنان به ۱۷.۱ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶ درصد و ۰.۲ درصد افزایش دارد.
همچنین نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی این خطه نشان داده است که این شاخص در تابستان سال جاری به ۴۲.۳ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳.۴ درصدی را نشان می دهد؛ نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سنین کار به دست می آید ازاین رو کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بازتاب حضور کمتر افراد در سنین کار به سمت بازار کار است.
بررسی سهم مشاغل مختلف در استان اصفهان در تابستان سال جاری هم حاکی از سهم ۱۲.۲ درصدی در بخش کشاورزی، ۴۳.۶ درصدی در بخش صنعت و ۴۴.۲ درصدی در بخش خدمات است که مقایسه با آن با مدت مشابه سال قبل نشان داده است که مشاغل صنعتی افزایش ۳.۲ درصدی و مشاغل خدماتی کاهش ۲.۹ درصدی یافتند و بخش کشاورزی به میزان خیلی کم یعنی حدود ۰.۳ درصد کاهش داشت.


معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان ضمن اشاره به آمار مذکور با تکیه بر اینکه انتشار کرونا و اوج گیری آن در فصل تابستان سال جاری تأثیر زیادی روی مشاغل بخصوص در بخش خدمات گذاشت، اظهار داشت: در این فصل خیلی از کسب و کارهای خدماتی مانند گردشگری، هتل ها، رستوران ها و حمل و نقل نسبت به فصل تابستان سالهای گذشته بدلیل محدودیت های ناشی از انتشار کرونا با کمبود تقاضا مواجه بودند.
محمدرضا لعلی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه سهم مشاغل خدماتی در تابستان نسبت به بهار سال جاری به میزان ۲ درصد کاهش پیدا کرد و به ۴۴.۲ درصد رسید، اضافه کرد: علاوه بر بخش گردشگری مشاغل خدماتی دیگری مانند کسب و کارهای شهری، ورزشگاه ها، آموزشگاه ها، تالارها و فرهنگسراها هم تحت تأثیر اوج گیری کرونا قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه مشاغل بخش کشاورزی استان در تابستان سال جاری با عنایت به این که سال جاری آب مورد نیاز آنها تأمین شد؛ تغییر زیادی نسبت به مدت مشابه سال قبل و بهار سال جاری نداشت، خاطرنشان کرد: اما مشاغل بخش صنعت با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بخصوص نوسانات نرخ ارز و تحریم های ظالمانه با وضعیت بهتری نسبت به بخش های دیگر روبه رو بود.
لعلی افزود: نوسان نرخ ارز سبب شده تا تولید داخل کشور توجیه اقتصادی پیدا کند و خیلی از واحدهای صنعتی در زمان حاضر مشغول تولید هستند.
سهم شاغلان در بخش کشاورزی در تابستان سال جاری ۴۳.۶ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد و نسبت به بهار سال جاری ۱.۹ درصد افزایش یافت.
سهم کرونا در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش اشتغال ناقص
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان به نرخ مشارکت اقتصادی استان اشاره و تصریح کرد: به نظر می رسد بخش بزرگی از کاهش این شاخص در بهار و تابستان سال جاری در ارتباط با زنان باشد چونکه به احتمال زیاد برخی از آنها ترجیح دادند که بدلیل انتشار کرونا به سرِ کار نروند یا جویای کار نباشند.
لعلی اضافه کرد: همین مساله و بیکار شدن برخی از زنان سبب شد تا نرخ مشارکت اقتصادی در میان آنها در نیمه نخست سال جاری کاهش پیدا کند که در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی استان تأثیر گذار بود.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال جاری ۱۵.۱ و در تابستان ۱۴.۸ درصد بود که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ و ۱.۶ درصد کاهش دارد.
این کارشناس، اشتغال ناقص را یکی از شاخصهای اثرگذار در نرخ های بیکاری و مشارکت اقتصادی دانست و اظهار داشت: اشتغال ناقص برای فردی گفته می شود که در طول هفته مرجع، یک تا ۴۳ ساعت کار کرده باشد، این فرد جویای کار است و اشتغال کامل ندارد اما بیکار نیست.
لعلی با اشاره به اینکه اشتغال ناقص بیشتر شامل کارهای ساختمانی و فصلی و نیروهای خدماتی ساعتی است، تصریح کرد: انتشار کرونا تأثیر بسزایی در افزایش اشتغال ناقص داشت و سبب شد که این شاخص با ۲ درصد افزایش به ۱۱.۶ درصد در تابستان سال جاری برسد.
کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال
وی یکی از نقاط قابل توجه در آمار اشتغال و بیکاری سال جاری را در ارتباط با نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال خواند و توضیح داد: این نرخ در تابستان سال جاری به ۲۲ درصد رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۳ درصد کاهش پیدا کرد.
این کارشناس تصریح کرد: لازم است تحقیقات مناسبی در این حوزه و ریشه یابی آن صورت گیرد که چگونه در شرایط انتشار کرونا و افزایش نسبی نرخ بیکاری، این شاخص در میان جوانان ۱۵ تا ۲۲ سال کاهش پیدا کرد.
به گفته وی امکان دارد تمایل جوانان به برخی مشاغل جدید یا واسطه گری در سالهای اخیر در این امر تأثیر داشته باشد.


مشاغل خدماتی تحت تأثیر شیوع کرونا
سرپرست کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره مشاغل خدماتی اظهار داشت: این مشاغل بسیار تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتند که بخش عمده آن در گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، بعضی از خدمات درمانی مانند دندانپزشکی و خدمات آموزشی بود.
حسین باقری در گفت و گو با ایرنا درباره افزایش سهم مشاغل صنعتی در اصفهان توضیح داد: با عنایت به نوسان نرخ ارز، محدودیت های بوجود آمده در واردات و مبارزه با قاچاق، تولید خیلی از صنایع مانند ساختمان، کاشی، سرامیک، فولاد و وابسته به خودرو و قطعات داخلی توجیه اقتصادی پیدا کرد و افزایش یافت.
باقری با تکیه بر اینکه مجموعه این شرایط سبب پویا شدن و تحرک صنایع داخلی کشور شده است، اضافه کرد: در سالهای گذشته بعضی از کارخانه ها مانند کاشی با انباشت محصولات خود مواجه بودند اما در ماه های اخیر با عنایت به وضعیت پیش آمده، اقبال برای خرید این محصولات و صادرات آنها به کشورهای همسایه زیاد شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه کرونا تأثیر چندانی روی بخش کشاورزی بدلیل نوع و ماهیت این مشاغل نداشت، تصریح کرد: با عنایت به تأمین آب مورد نیاز کشاورزی، مشاغل این بخش نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشتند.
سرپرست کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان درباره مشاغل ناقص عنوان کرد: در دوران شیوع ویروس کرونا، محدودیت هایی بمنظور جلوگیری از افزایش موارد مبتلا شدن و بستری، اِعمال می شود و برخی مشاغل ناچار به تعطیلی موقت می شوند که همین مساله یکی از عوامل اثرگذار در این حوزه است.
باقری اضافه کرد: در این روزها اگر در یک واحد کارگاهی یا تولیدی یک نفر گرفتار کرونا شود به جهت اینکه سایر نیروها و زنجیره تولید به این ویروس مبتلا نشوند آن فرد باید مدتی در قرنطینه باشد و به سر کار نیاید.


واحدهای خدماتی گردشگری با جَبر ناشی از انتشار کرونا مواجهند
یکی از بخش های بسیار مهم و تأثیر گذار در مشاغل خدماتی در استان اصفهان، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است که در سالهای اخیر با عنایت به سیاست های دولت رونق خوبی گرفتند و فرصت های زیادی برای کسب و کار آنها فراهم گردید اما شیوع کرونا و ماهیت آن سبب شد تا این مشاغل با مشکلات جدی مواجه شوند.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، متاسفانه بیشترین ضربه کرونا در حوزه های گردشگری و صنایع دستی این استان بوده است.
حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه در اواخر سال ۹۷ نرخ بیکاری استان حدود ۱۴.۴ درصد و در سه ماهه پایانی سال ۹۸ به ۱۰.۳ درصد رسید، خاطرنشان کرد: برنامه ما تک رقمی شدن نرخ بیکاری بود اما متاسفانه با انتشار کرونا نرخ بیکاری به بیشتر از ۱۱ درصد رسیده است.
همچنین به قول رئیس هیات مدیره مجمع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، انتشار کرونا از اواخر سال قبل و اوج گیری آن در فصل تابستان سال جاری تأثیر بسیاری روی مشاغل خدماتی در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان داشت و برخی واحدها ناچار به تعدیل نیروهای خود بدلیل نداشتن درآمد پایدار شدند.
علی لوافان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه برخی واحدها هم با چنگ و دندان نیروهای خویش را حفظ کردند، اضافه کرد: اماکن اقامتی مانند هتل ها ناچار به فعالیت با ۵۰ درصد ظرفیت خود هستند که همین میزان هم خیلی کم پُر می شود ازاین رو آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
لوافان با تکیه بر اینکه عرضه خدمات و محصولات از جانب فعالان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد، خاطرنشان کرد: اما میزان تقاضا با عنایت به شرایط ناشی از انتشار کرونا بسیار کاهش یافته و همین مساله سبب خسارت مالی به این بخش شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه بخش میراث فرهنگی، بازدید کننده چندانی ندارد و موزه ها با عنایت به محدودیت های موجود تعطیل هستند، تصریح کرد: در بخش صنایع دستی، تولید و عرضه محصولات توسط هنرمندان و فعالان این صنعت وجود دارد اما میزان تقاضا و خرید در داخل و بخصوص خارج کشور کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.
لوافان با تکیه بر اینکه حجم قابل توجهی از صنایع دستی اصفهان به توریستهای خارجی فروخته یا به کشورهای دیگر صادر می شد، اظهار داشت: در هشت ماه گذشته میزان تقاضا برای آن کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در بخش گردشگری هم هتل ها و آژانس های مسافرتی فعال می باشند و عرضه خدمات وجود دارد، افزود: اما آنها با عنایت به شرایط موجود و محدودیت های اعمال شده برای کنترل بیماری کووید ۱۹، امکان عرضه خدمات خویش را به صورت کامل ندارند.
لوافان با تکیه بر اینکه شیوع کرونا، یک پدیده رو به گسترش است و کنترل آن احتیاج به محدودیت و نظارت دارد، خاطرنشان کرد: واحدهای فعال در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با جبر ناشی از شرایط انتشار کرونا مواجهند و با وجود آمادگی برای عرضه، امکان ارائه خدمات خویش را ندارند.
وی افزود: لازم است مدیریت و برنامه ریزی متناسب با این شرایط، اِعمال و طرح هایی مانند سفر هوشمند تدوین شود تا کسب و کارها بخصوص در بخش خدمات با کمترین صدمه مواجه شوند.
استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت بعنوان قطب گردشگری کشور و دنیا بیشتر از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی شناسایی شده دارد که از میان آنها افزون بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی و میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع ثبت جهانی شده است.
در استان اصفهان افزون بر ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت دارند.
ویروس کرونا از اسفند سال قبل در کشور شیوع پیدا کرد و تابحال حدود ۶۸۲ هزار نفر به صورت قطعی به آن مبتلا شدند و شمار جان باختگان کرونا به بیشتر از ۳۸ هزار نفر رسید.منبع:

1399/08/25
13:02:33
5.0 / 5
953
تگهای خبر: آب , آموزش , بازار , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
کونفه