مطالب كونفه

رییس دانشگاه علوم پزشكی قم:

135 بیمار کرونایی در قم بستری هستند

135 بیمار کرونایی در قم بستری هستند
موسسه ونداد

خدمات مهاجرتی و مشاوره مهاجرت

خدمات مهاجرتی و مشاوره مهاجرت

قیمت نفت به کمترین سطح در 7 هفته گذشته رسید

قیمت نفت به کمترین سطح در 7 هفته گذشته رسید

امیکرون، موجب افت اکسیژن خون بیماران نمی گردد

امیکرون، موجب افت اکسیژن خون بیماران نمی گردد

خواندن ذهن یک عروس دریایی توسط پژوهشگران کلتک

خواندن ذهن یک عروس دریایی توسط پژوهشگران کلتک

اعلام آمار تزریق واکسن کرونا در کشور

اعلام آمار تزریق واکسن کرونا در کشور

خصوصیات یک دستگاه اینورتر خوب

خصوصیات یک دستگاه اینورتر خوب

سلامتی مازندرانی ها تاراج فرصت سوزی واکسن گریزان

سلامتی مازندرانی ها تاراج فرصت سوزی واکسن گریزان
گزارش كونفه؛

فرهنگ در بودجه1401 هم قربانی می شود؟

فرهنگ در بودجه1401 هم قربانی می شود؟
نماینده منتخب مامایی در سازمان نظام پزشكی:

اجرای قانون پشتیبانی از خانواده مانع بسته شدن پنجره جمعیتی کشور می شود

اجرای قانون پشتیبانی از خانواده مانع بسته شدن پنجره جمعیتی کشور می شود
کونفه کونفه