کونفه کادایف دسر خوشمزه ترکی

كونفه (یا كنافه یا كونفه كادایف) دسر تركی خوشمزه ای است كه با كادایف رشته ای و پنیر و شربت گلاب و سرشیر درست می شود و گرم سرو می شود. در این سایت آموزش پخت كادایف و محلهای فروش كونفه كادایف معرفی می شوند. همچنین اخبار و مطالب حوزه ی آشپزی، خانواده و اجتماعی را پوشش می دهیم.