آرشیو مطالب : مسافرت


تفاهم ایران و افغانستان برای تردد وسایل نقلیه شخصی

تفاهم ایران و افغانستان برای تردد وسایل نقلیه شخصی

انتخاب پاسپورت دومینیكا برای پاسپورت دوم

انتخاب پاسپورت دومینیكا برای پاسپورت دوم

حمل و نقل بین المللی پادمیرا راه

حمل و نقل بین المللی پادمیرا راه

ممنوعیت پرواز از ۲۱ كشور

ممنوعیت پرواز از ۲۱ كشور

هشدار سفرهای نوروزی مجوز ورود افراد به بیمارستان است

هشدار سفرهای نوروزی مجوز ورود افراد به بیمارستان است

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا

ویزای شینگن و تعیین وقت سفارت ایتالیا
کونفه کونفه