چین، كره و سنگاپور برای كنترل كرونا چه كردند؟

چین، كره و سنگاپور برای كنترل كرونا چه كردند؟

كونفه: تسنیم نوشت: رئیس كمیته مستندسازی مقابله با كرونا ضمن تشریح اقدامات سایر كشورها برای مقابله با كرونا اظهار داشت: اینستكس به تنهایی پاسخگوی هزینه ها و برنامه های مقابله با كرونا در ایران نخواهد بود.


دكتر محمد آسایی، با اشاره به اینكه از آغاز تشخیص كرونا در كشور، اقدامات ایمنی در مناطق مرزی هوایی و زمینی به كار برده شد، اظهار نمود: تعداد زیادی از زوار از كشورهای افغانستان و پاكستان در مرزهای شرقی داشتیم كه برای آنها قرنطنیه هایی در مرز دو كشور اعمال و غربالگری شروع شد. این افراد در مرزها مورد غربالگری قرار گرفتند و وقتی این افراد وارد پاكستان و افغانستان می شدند هم غربالگری و تا ۱۴ روز پیگیری می شدند. وی ادامه داد: دفتر بین الملل وزارت بهداشت همكاری نزدیكی با وزارت خارجه و سفارت های ایران داشتند؛ تابحال سه جلسه با سفارتخانه های سایر كشورها در جمهوری اسلامی ایران داشتیم وآن ها را از نظر برنامه های موجود در پیشگیری و درمان كرونا توجیه كردیم و این مسائل باب همكاریهای علمی و تأمین تجهیزات مورد نیاز را هم برای ما گشود. استفاده از تجارب سایر كشورها برای مقابله با كرونا آسایی با اشاره به اینكه از تجارب سایر كشورها در زمینه مقابله با كرونا استفاده كردیم، تصریح كرد: با همكاری سازمان بهداشت جهانی این اطلاعات و مقالات را به دست آوردیم و در اختیار اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشكی قرار دادیم؛ به قول سازمان جهانی بهداشت با عنایت به این كه ایران دو ماه درگیر كرونا بوده است، ما هم می توانیم تجارب خویش را در اختیار سایر كشورها قرار دهیم؛ البته هنوز به مرحله ای نرسیدیم كه پزشكان و نیروهای خویش را در اختیار سایر كشورها قرار بدهیم. تعویق اجرای طرح هر خانه یك پایگاه سلامت وی در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت طرح "هرخانه یك پایگاه سلامت" خاطرنشان كرد: طرح هر خانه یك پایگاه سلامت به علت انتشار كرونا به تعویق افتاد و ای كاش این طرح را در تمام كشور داشتیم؛ یعنی از هر خانه یك سفیر سلامت داشتیم تا در خانه تمام موازین بهداشتی و پیشگیرانه را رعایت می كرد و رابطی بین حوزه سلامت و خانه بود. این طرح تابحال در سه شهر قزوین، سمنان و كاشان اجرا شده است. وی افزود: اگر از هر خانه یك نفر با اطلاعات كافی برای جلوگیری از بیماری ها وجود داشته باشد، میزان جلوگیری از بیماری ها در كشور به طرز قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. ضرورت محافظت از نیروهای انسانی در مقابل كرونا وی با اشاره به اینكه محافظت از نیروهای انسانی در مقابل كرونا یكی از دستورالعمل های خیلی از كشورهای جهان است، تصریح كرد: ارتقای سطح علمی نیروی انسانی در چنین شرایطی هم بسیار حائز اهمیت است؛ در كشورهای مختلف، میزان محافظت از كادر درمان و در نتیجه میزان مرگ و میر نیروهای انسانی متفاوت می باشد، حتی در آمریكا از كیسه زباله به جای گان برای محافظت استفاده می شود. بطور قطع تمام كشورها تعدادی مرگ و میر در نیروی انسانی دارند، اما آمار و ارقام مشخصی برای مقایسه در این حوزه وجود ندارد. وی ادامه داد: برای نیروی انسانی كه ۸ ساعت كار می كند باید تدبیرهایی اندیشیده شود تا استراحت كند و بتوانیم نیروی كافی برای مقابله با بیماری داشته باشیم. چین برای كنترل كرونا چه كرد؟ رئیس كمیته مستندسازی مقابله با كرونا در مورد مقایسه كشورها در زمینه مقابله با بیماری ها خاطرنشان كرد: مساله ای كه در چین حائز اهمیت بود كشف سریع بیماری، گزارش دهی سریع، ایزوله كردن سریع و درمان فوری در رئوس برنامه اجرایی این كشور قرار گرفت؛ همینطور هماهنگی طب سنتی چینی با طب مدرن هم از اقدامات این كشور برای مبارزه با كرونا بود. آسایی افزود: در چین برای نیروی انسانی هم از سایر استان ها استفاده كردند و ۴۲ هزار نیروی پزشكی و پیراپزشكی در عرض ۴۵ روز در اختیار گرفته شد و درمان مجانی را برای همه بیماران كرونا درنظر گرفت. چین همینطور ۹۰۰۰ تخت بیمارستانی برای درمان بیماران را در كوتاه ترین زمان در ووهان ایجاد كردند؛ برنامه ای برای پیگیری تردد افراد بستری در بیمارستان ها و ردیابی افرادی كه با مبتلایان در تماس بودند در نظر گرفته شد و بررسی كردند كه افراد مبتلا در ۱۴ روز گذشته با چه كسانی در ارتباط بوده اند و به كجاها سفر كرده اند؛ همینطور تحقیقات اپیدمیولوژیك در ۸ روز اجرایی شد و كیت های تشخیصی خویش را در ۱۶ روز به تولید انبوه رساند. اقدامات كره جنوبی در زمینه كرونا مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشتی در مورد اقدامات صورت گرفته در كره جنوبی برای مقابله با كرونا، تشریح كرد: كره جنوبی همچون كشورهایی بود كه به سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه توجه ویژه ای داشت و غربالگری بموقع و سریع با بهره گیری از ارتباط مراقبت های بهداشتی اولیه و بیمارستان ها را انجام داد بیماران در كره جنوبی گروه بندی شدند و در صورتیكه كمبود ونتیلاتور در جایی وجود داشته باشد، بیمارانی كه بیماری زمینه ای دارند یا مسن هستند، اولویت درمان قرار نمی گیرند. مشاركت مردم در كره جنوبی بسیار مهم بود و همه اخبار با مردم به اشتراك گذاشته می شد و عدالت در دسترسی همگان به تست ها در كره جنوبی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از تكنولوژی برای كنترل بیماری در سنگاپور آسایی افزود: در سنگاپور هم تا چهار روز قبل ۲ مورد مرگ و ۶۸۳ مورد مثبت داشتند و ۷۰ درصد موارد مبتلا بهبودی یافتند و ۹۰۰ مركز بهداشتی و درمانی و ۳۹ هزار تست در اختیار مردم سنگاپور قرار گرفت و یك اپلیكیشن در این كشور ساخته شد تا بیماران مرخصی شده از بیمارستان ها، هرروز بامداد به مسئولین بهداشتی منطقه خود از راه آن درجه حرارت بدن، وضعیت تنگی نفس، میزان مصرف داروها را گزارش می دادند و حتی اگر از محل خانه و قرنطینه خود بیرون می رفتند به آنها از راه اپلیكیشن اخطار داده می شد. وی افزود: مدیریت بیمارستان های خصوصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی در سنگاپور از علل دیگر موفقیت این كشور در كنترل بیماری كرونا بود. اهمیت شبكه بهداشتی و درمانی در كنترل كرونا آسایی در مورد اقدامات صورت گرفته در شبكه های بهداشتی و درمانی كشور، تصریح كرد: سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه ما برتر از ایتالیا و اسپانیاست و نحوه چیدمان مراكز جامع سلامت به طوری است كه همه افراد در شهرها و روستاها از آن به طرز عادلانه ای برخوردار می باشند. ۳۳ هزار بهورز و مراقب سلامت مشغول عرضه خدمات در این مراكز هستند و هر مراقب سلامت ۲۵۰۰ نفر جمعیت را تحت پوشش خود قرار می دهد و هر بهورز حدود ۲۰۰۰ نفر را تحت مراقبت و پوشش خود در روستاها دارد. وی ادامه داد: با حدود ۵۷ میلیون جمعیت در ایران تماس حاصل شد و وضعیت آنها مورد بررسی قرارگرفت. این اقدام علاوه بر جلوگیری از بیماری و بیماریابی فعال و پیگیری افراد ناقل، سبب شد استرس مردم هم كاهش پیدا كند و بدانند كه نظام نگران سلامتی آنهاست. وی افزود: از دوم تا یازدهم مارس گروهی از سازمان جهانی بهداشت از ایران بازدید كردند و گزارش خویش را به ما دادند. در زمینه مدیریت و بهره وری برای آنها بسیار حائز اهمیت بود كه جلسات ستاد ملی با حضور فعال رئیس جمهوری و سایر اعضای هیات دولت صورت گیرد. ساختار بسیار قوی نظام سلامت و نیروهای مسلح كه به كمك وزارت بهداشت آمد برای آنها بسیار حائز اهمیت بود. در مسئله درمان، اختصاص بیمارستان خاص یا تخت های خاصی از بیمارستان ها كه به كرونا اختصاص داده شده بود و تجارب بالینی از بیمارستان های مختلف، نشست های مختلف با گروه های مختلف بسیار مهم بود. آسایی با اشاره به اینكه در نقاط مرزی قرنطینه هایی برای اتباع خارجی داریم، تصریح كرد: در پنج نقطه در میرجاوه، الغدیر و مراكز مرزی پاكستان و افغانستان اردوگاه هایی وجود دارد كه از اتباع قانونی و غیرقانونی با كمك دانشگاه علوم پزشكس سیتان بلوچستان تست گرفته می شود اما ورود افراد غیرقانونی مشكل اصلی ماست. تاكنون در میرجاوه، از ۲۶ مورد افغانی كه نمونه گرفته شده است، ۴ مورد مثبت بودند كه بلافاصله تحت درمان قرار گرفتند. در اردوگاه الغدیر از ۱۵ افغانی، ۸ نفر مثبت بودند و این موراد در حال رصد و پیگیری هستند. عدم شفافیت آماری در كشورهای منطقه وی با اشاره به اینكه ۵۷ هزار مورد مثبت كرونا در ۲۱ كشور منطقه وجود دارد، خاطرنشان كرد: ۳۲۵۳ مرگ در منطقه گزارش شده است كه اغلب این مرگ ها از كشور ایران بوده است كه این مساله نشان دهنده ضعیف بودن ایران در مقابله با كرونا نیست بلكه نشان داده است باتوجه به اینكه سایر كشورها درگیر جنگ و مسائل دیگر بوده اند، یا نظام مراقبت های بهداشتی مناسبی ندارند و یا اطلاع رسانی آنها مشكل دارد و یا اینكه موارد مثبت را مخفی می كنند. اگر كشورهای همسایه نتوانند بیماری را كنترل كنند دودش در چشم سایر كشورها می رود و ما باید در صورت نیاز، به كنترل این بیماری در منطقه كمك نماییم. آسایی خاطرنشان كرد: كره جنوبی به سرعت بیماری را كنترل كرد، آلمان به خوبی در اروپا درحال مدیریت بیماری است و سنگاپور و ژاپن هم مدیریت خوبی در كنترل بیماری داشته اند اما در اطلاعاتی كه كشورهای منطقه عرضه می كنند تردید وجود دارد. ضرورت پرهیز از سیاسی كاری وی با اشاره به اینكه فاصله گذاری اجتماعی در اغلب كشورهای جهانی انجام شده است، اظهار نمود: اجرای این گونه دستورالعمل ها بر مبنای روند بیماری متفاوت می باشد و باید به ساختار كشورها توجه كرد. اینكه بیان می شود نخستین كیس ها از كجا بوده است كمكی به كنترل بیماری نمی كند چونكه همه كشورها به صورت پاندمیك به این بیماری مبتلا شده اند و این اظهار نظرها مسائلی سیاسی و فاقد اهمیت هستند. اینستكس به تنهایی پاسخگوی نیاز ما نیست مشاور وزیر بهداشت در امور بهداشت با اشاره به اینكه اینستكس به تنهایی پاسخگوی هزینه ها و برنامه های مقابله با كرونا در ایران نخواهد بود، تصریح كرد: اگر به جدول اعتباراتی كه جمهوری اسلامی ایران برای كرونا هزینه كرده است دقت كنیم متوجه می شویم كه سرمایه گذاری های داخلی بیشتر از آن چیزی است كه از راه اینستكس گشایش ارزی می شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست ها در خصوص بازگشت ایرانی خارج از كشور، متذكر شد: با عنایت به انتشار كرونا در كشورهای اروپایی در مورد بازگشت اتباع ایرانی، در بهمن ماه عده ای دانشجوی ایرانی ساكن در چین با درخواست خودشان به ایران بازگشتند و ۲ هفته در قرنطینه بودند و از آنها مراقبت شد. به تازگی سفیر ایران در ایتالیا هم درخواست مشابهی دارد كه عین سازوكاری كه برای دانشجویان ایران در ووهان در نظر گرفته شد، با انجام تست و سفر در شرایط مخصوص و قرار گرفتن در قرنطینه صورت خواهد گرفت. این آمادگی برای بازگشت ایرانیانی كه در خارج از كشور هستند وجود دارد و یك گروه ۳۰ نفره از ایرانی ها مقیم ایتالیا درخواست بازگشت به ایران را داشته اند و اگر افرادی خواهان بازگشت به كشور باشند همكاری كافی بین وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه انجام خواهد گرفت. فعالیت ۳۳ آزمایشگاه در بخش خصوصی آسایی در پاسخ به سوالی در خصوص انجام آزمایش كرونا در آزمایشگاه های خصوصی متذكر شد: ۳۳ آزمایشگاه در بخش خصوصی در زمینه كرونا فعال می باشند و آزمایش انجام می دهند. ۴۷۲۳۲

1399/01/14
21:26:28
5.0 / 5
3050
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
کونفه