آرشیو مطالب : كیفیت

براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

سایه آلودگی از سر تهران دور شد

سایه آلودگی از سر تهران دور شد
شركت كنترل كیفیت هوای تهران اعلام كرد

تنفس هوای پاك در پایتخت بعد از ۷ روز آلودگی

تنفس هوای پاك در پایتخت بعد از ۷ روز آلودگی
با افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق؛

تهران نخستین روز آلوده پاییزی را پشت سر گذاشت

تهران نخستین روز آلوده پاییزی را پشت سر گذاشت
وضعیت هوای پایتخت؛

هوای پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت قابل قبول است

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت

آخرین وضعیت كیفیت هوای پایتخت
آلاینده های هوای پایتخت آرایش پائیزه گرفتند؛

غلظت ذرات معلق كمتر از 10 میكرون در هوای تهران افزایش یافت

غلظت ذرات معلق كمتر از 10 میكرون در هوای تهران افزایش یافت

تولید سالانه 91 هزار تن تركیبات آلی فرار در شهر تهران

تولید سالانه 91 هزار تن تركیبات آلی فرار در شهر تهران
شركت كنترل كیفیت هوای تهران اعلام كرد

تأثیر سختگیرانه تر شدن محاسبه شاخص كیفیت هوای پایتخت

تأثیر سختگیرانه تر شدن محاسبه شاخص كیفیت هوای پایتخت

هوای مطلوب پایتخت طی امروز

هوای مطلوب پایتخت طی امروز

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت  هوای تهران؛

هوای پایتخت در نخستین پنجشنبه پاییزی سالم می باشد

هوای پایتخت در نخستین پنجشنبه پاییزی سالم می باشد

ركورد شكنی ازن در تهران طی تابستان امسال

ركورد شكنی ازن در تهران طی تابستان امسال

هوای برخی مناطق پایتخت در محدوده ناسالم برای گروه های حساس

هوای برخی مناطق پایتخت در محدوده ناسالم برای گروه های حساس

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران

آخرین وضعیت كیفیت هوای تهران
بر اساس اعلام شركت كنترل كیفیت هوا؛

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می شود

هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم می شود

تستر عطر چیست

تستر عطر چیست
در نخستین روز از سال تحصیلی جدید؛

هوای تهران در شرایط پاك قرار گرفت

هوای تهران در شرایط پاك قرار گرفت

سیم قلع آساهی و ضخامت آن

سیم قلع آساهی و ضخامت آن

هوای پایتخت امروز در محدوده قابل قبول است

هوای پایتخت امروز در محدوده قابل قبول است

ساخت انواع درب حیاط و باغ و پاركینگ

ساخت انواع درب حیاط و باغ و پاركینگ

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

كیفیت هوای پایتخت در محدوده قابل قبول

مزایای اجاره انبار در تهران

مزایای اجاره انبار در تهران

افزایش غلظت برخی آلاینده ها در هوای تهران

افزایش غلظت برخی آلاینده ها در هوای تهران
سازمان هواشناسی اعلام كرد

پیشبینی رگبار و رعد و برق در استان های جنوب شرقی

پیشبینی رگبار و رعد و برق در استان های جنوب شرقی

آشنایی با انواع رخت آویز یا چوب لباسی

آشنایی با انواع رخت آویز یا چوب لباسی

ویژگی های پرستار خوب برای سالمندان

ویژگی های پرستار خوب برای سالمندان

افزایش غلظت ازن در هوای تهران

افزایش غلظت ازن در هوای تهران

تهرانی ها یك روز دیگر را با هوای سالم سپری كردند

تهرانی ها یك روز دیگر را با هوای سالم سپری كردند

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

تنفس هوای مطلوب در پایتخت

افزایش غلظت آلاینده ازن طی امروز

افزایش غلظت آلاینده ازن طی امروز
کونفه کونفه