مطالب كونفه

در گفت وگو با مهر مطرح شد؛

ورود مجلس برای حل معضل آلودگی هوا در ایام كرونایی

ورود مجلس برای حل معضل آلودگی هوا در ایام كرونایی

آلودگی هوای تهران در چهارمین روز متوالی

آلودگی هوای تهران در چهارمین روز متوالی
همزمان با افزایش آلودگی هوا صورت گرفت

برخورد جدی محیط زیست استان تهران با واحدهای آلاینده

برخورد جدی محیط زیست استان تهران با واحدهای آلاینده
آخرین گزارش ها از وضعیت تنوع زیستی جهان:

تحریم ها مانع استفاده ایران از كمكهای بین المللی برای حفاظت تنوع زیستی

تحریم ها مانع استفاده ایران از كمكهای بین المللی برای حفاظت تنوع زیستی
مدیركل محیط زیست استان مركزی هشدار داد؛

نفس های اراك به شماره افتاد

نفس های اراك به شماره افتاد
براساس گزارش شركت كنترل كیفیت هوای تهران؛

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد

هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم می باشد
یادداشت مهمان،

علت ناكارآمدی نظام بهره برداری از منابع آب زیرزمینی چیست

علت ناكارآمدی نظام بهره برداری از منابع آب زیرزمینی چیست
با موافقت وزیر ارتباطات؛

مهلت ثبت نام اینترنت مجانی اساتید تا ۱۰ آبان تمدید گردید

مهلت ثبت نام اینترنت مجانی اساتید تا ۱۰ آبان تمدید گردید

هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت آلوده می شود

هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت آلوده می شود
اعلام مدارك ثبت نام؛

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دكتری سال 99

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دكتری سال 99
کونفه کونفه