آرشیو مطالب : طرح تحول سلامت

سهم خانوار از پرداخت هزینه سلامت به ۳۵ و شش دهم درصد رسید

سهم خانوار از پرداخت هزینه سلامت به ۳۵ و شش دهم درصد رسید
معاون سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد؛

پزشكان عمومی محور توسعه نظام سلامت، بزرگترین خطای استراتژیك

پزشكان عمومی محور توسعه نظام سلامت، بزرگترین خطای استراتژیك
عضو انجمن داروسازان عنوان كرد؛

توسعه كاربردی سامانه HIX زیرساخت سلامت جامعه است

توسعه كاربردی سامانه HIX زیرساخت سلامت جامعه است
عضو كمیسیون بهداشت عنوان كرد:

بیمه ۶میلیون ایرانی بدون تامین منابع مالی، لزوم توجه به بخش خصوصی

بیمه ۶میلیون ایرانی بدون تامین منابع مالی، لزوم توجه به بخش خصوصی
رئیس كمیسیون بهداشت مجلس تاكید كرد؛

سفارشات قانونی به وزارت بهداشت

سفارشات قانونی به وزارت بهداشت
کونفه کونفه