آرشیو مطالب : درمان


ساخت واكسن سرطان در مراحل آزمایشی

ساخت واكسن سرطان در مراحل آزمایشی
برای افزایش امنیت ساختمان

نصب نرده راه پله

نصب نرده راه پله
وزیر فرهنگ خبر داد:

حق بیمه سه ماهه نخست سالجاری اعضای صندوق هنر پرداخت می شود

حق بیمه سه ماهه نخست سالجاری اعضای صندوق هنر پرداخت می شود
سخنگوی دانشكده علوم پزشكی:

ساوه به وضعیت قرمز نزدیك شده است

ساوه به وضعیت قرمز نزدیك شده است

اعمال محدودیت های هوشمند با مشخص شدن آخرین رنگ بندی شهرها در هفته آینده

اعمال محدودیت های هوشمند با مشخص شدن آخرین رنگ بندی شهرها در هفته آینده

تصمیم كمیته كشوری در مورد رنگ بندی شهرها و سفرهای نوروزی چیست؟

تصمیم كمیته كشوری در مورد رنگ بندی شهرها و سفرهای نوروزی چیست؟

كووید ۱۹ بحرانی با چهره زنانه

كووید ۱۹ بحرانی با چهره زنانه
وزیر بهداشت:

برای تامین دارو هزار راه رفتیم

برای تامین دارو هزار راه رفتیم

روز بی فوتی كرونا در اصفهان

روز بی فوتی كرونا در اصفهان
جهانپور:

واردات واكسن بهارات بیوتك هند و سینوفارم چین در حال بررسی است

واردات واكسن بهارات بیوتك هند و سینوفارم چین در حال بررسی است

ببینید كدام عادت های نادرست موجب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست موجب افزایش كمر درد می شوند؟

افشای اسرار بیمار خلاف شان حرفه پزشكی است، حتی برای افراد مشهور

افشای اسرار بیمار خلاف شان حرفه پزشكی است، حتی برای افراد مشهور

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست موجب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست موجب افزایش كمر درد می شوند؟

چاره هایی برای درمان پرحرفی

چاره هایی برای درمان پرحرفی

موزه درختان بلوط دنیا در حال خشكیدن

موزه درختان بلوط دنیا در حال خشكیدن

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

فروش داروهای ترك اعتیاد در عطاری ها، ممنوع یا آزاد؟

فروش داروهای ترك اعتیاد در عطاری ها، ممنوع یا آزاد؟

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

ببینید كدام عادت های نادرست سبب افزایش كمر درد می شوند؟

واكسن مدرنا باز هم خبرساز شد

واكسن مدرنا باز هم خبرساز شد

پلنگ ایرانی راهی تهران می شود

پلنگ ایرانی راهی تهران می شود

پربازدیدترین اخبار سیاسی ۲۹ آذر ایسنا

پربازدیدترین اخبار سیاسی ۲۹ آذر ایسنا
توصیه های طب ایرانی؛

خواص بابونه را بشناسیم

خواص بابونه را بشناسیم
یافته تیمی از محققان بین المللی؛

تركیب سیاه دانه و عسل قادر به درمان بیماری كووید ۱۹ است

تركیب سیاه دانه و عسل قادر به درمان بیماری كووید ۱۹ است
اتفاقی دوست داشتنی

مشاوره روانشناسی آنلاین

مشاوره روانشناسی آنلاین
یك روانشناس پیش از كنكور سراسری تاكید كرد

نباید با اظهارنظرهای تشویش برانگیز، استرس داوطلبان را افزایش دهیم

نباید با اظهارنظرهای تشویش برانگیز، استرس داوطلبان را افزایش دهیم

شناسایی بیماری های مهم ریوی بوسیله تنفس

شناسایی بیماری های مهم ریوی بوسیله تنفس

البرز جان فدای بلوط های زاگرس

البرز جان فدای بلوط های زاگرس

بلوط ها برای البرز به سوگ نشسته اند

بلوط ها برای البرز به سوگ نشسته اند

كرونا در ایران مهار شده است؟

كرونا در ایران مهار شده است؟
کونفه کونفه